ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

M.Michael Metals Ltd   ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλικών στέγαστρων , τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μέρος οποιουδήποτε είδους κατασκευής.